Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по почистване, управление на отпадъци, специални обработки и градинарство...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
15/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/008/17.
Услуги по почистване, управление на отпадъци, специални обработки и градинарство.
Услугите по тази покана за участие в търг са разделени на следните дейности: — цялостно вътрешно и външно почистване на сгради (фасади) и спортни терени, — управление на отпадъци, включително поддръжка и ръководене на екопарк, — поддръжка на местата за изхвърляне на дамски хигиенни продукти и местата за изхвърляне на остри предмети, и изхвърляне на поверителни документи, — дезинфекция и контрол на вредителите, — предотвратяване на легионела в напоителните системи, — поддръжка на вътрешни и външни градини, а също и на зелени площи, прилежащи към сградите на EUIPO.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
специфична оторизация, която позволява на икономическия оператор да изпълнява поръчки от този вид в държавата, в която е установен или предоставя доказателство, че той принадлежи към специфична професионална организация. В частност, оферентът трябва да предостави специфична оторизация, свързана с управлението на отпадъци и изпълнението на обработки по дезинфекция и контрол на вредителите. Ако тази услуга е възложена на подизпълнители, трябва да се предостави оторизация на името на подизпълнителя.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2017 00:00
17/08/2017 13:00
24/08/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 134-273598 Обявление за поръчка 15/07/2017 00:00