Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по управление на поща и разпространение.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
28/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
OP-1404.
Услуги по управление на поща и разпространение.
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложат 2 рамкови споразумения за предоставянето на вътрешни пощенски услуги и разпространение и услуги по експресна доставка. Тази покана за участие в търг е разделена на 2 партиди: партида 1 – вътрешни пощенски услуги и разпространение; партида 2 – услуги по експресна доставка. ЕИБ ще възложи рамково споразумение с един единствен доставчик на услуги за всяка партида.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
28/06/2017 00:00
10/08/2017 23:59
16/08/2017 16:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Вътрешни пощенски услуги и разпространение
Партида 1 – услугите по управление на вътрешна поща и разпространение се състоят от следните оперативни дейности: дейност 1.1 – вътрешни услуги по разпространение на поща; дейност 1.2 – централни пощенски услуги; дейност 1.3 – подкрепа за документация и публикации; дейност 1.4 – цифрови пощенски услуги (опция). Техническото задание предоставя подробно описание на изискванията на услугите, както и на съществуващите в момента услуги.
Партида 2
Услуги по експресна доставка
Партида 2 – услугите по експресна доставка се състоят от следните оперативни дейности: дейност 2.1 – експресни пощенски услуги; дейност 2.2 – услуги по издаване на визи и митнически услуги. Техническото задание предоставя подробно описание на изискванията на услугите, както и на съществуващите в момента услуги.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 121-244249
Обявление за поръчка
28/06/2017 00:00