Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически експертни познания за подпомагане на Комисията по въпроси, свързани с...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Competition (COMP)
Дата на публикация в TED:
28/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMP/2017/012.
Технически експертни познания за подпомагане на Комисията по въпроси, свързани с антитръстовите дела в ИТ сектора.
Технически експертни познания за подпомагане на Комисията по въпроси, свързани с антитръстовите дела в ИТ сектора. За допълнителна информация, моля, вижте интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Услуги
Ускорена ограничена процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/06/2017 00:00
25/08/2017 23:59
21/07/2017 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 121-244258
Обявление за поръчка
28/06/2017 00:00