Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проследяване на технологични прогнози.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
07/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.ESI.OP.373.
Проследяване на технологични прогнози.
Основната цел на тази поръчка е да се създаде рамка за подкрепа на дейности на EDA в областта на технологичните прогнози чрез прилагането на семинари за технологични прогнози, насочени към бъдещето на нововъзникващите технологии и тяхното въздействие върху отбранителните способности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2017 00:00
13/10/2017 17:00
16/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 128-260009
Обявление за поръчка
07/07/2017 00:00