Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на проектен подход за успешно трансгранично установяване на връзки ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
05/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/017.
Разработване на проектен подход за успешно трансгранично установяване на връзки между новосъздадени дружества и дружества със...
Целта на тази открита покана за участие в търг е да се стартира пилотен мащабируем и устойчив подход за установяване на връзки (изпитан проектен модел), който ще засили трансграничното сътрудничество главно между дружества със средна капитализация и новосъздадени дружества в цяла Европа. Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/07/2017 00:00
04/08/2017 23:59
08/08/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 126-255695
Обявление за поръчка
05/07/2017 00:00