Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за осигуряването на „архитектурен архив на предприятие“...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
06/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.CAT.OP.102.
Рамков договор за услуги за осигуряването на „архитектурен архив на предприятие“.
Поръчката, която ще бъде възложена, има за цел осигуряването на следните услуги в подкрепа на инструмента за архитектурен архив на EDA: профилактична, ремонтна и усъвършенстваща поддръжка, обучение, техническа помощ и консултантски дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/07/2017 00:00
18/09/2017 17:00
19/09/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 127-258340
Обявление за поръчка
06/07/2017 00:00