Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за осигуряване на проучване относно „Критични компоненти за во...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
15/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.ESI.OP.070.
Поръчка за услуги за осигуряване на проучване относно „Критични компоненти за военни лазери и предимства и използването на...
Проучване за подобряване на лазерната ефективност в полза на Европейските военновъздушни сили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2017 00:00
19/09/2017 17:00
20/09/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 134-273599
Обявление за поръчка
15/07/2017 00:00