Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на мащаба и въздействието на промишления шпионаж и кражбата на търговс...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
10/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
622/PP/GRO/IMA/17/1131/9942.
Проучване на мащаба и въздействието на промишления шпионаж и кражбата на търговски тайни чрез киберпространството.
Целта на това проучване е да се съберат и анализират данни, за да може да се състави доклад за прогнозния обем и въздействието на кибер кражбата на търговски тайни и дали този въпрос се възприема като реален проблем от съответните заинтересовани страни, така че да могат да могат да се разгледат подходящи политически отговори, като напр. действия за повишаване на осведомеността относно заплахата и най-добри практики при справянето с нея или чрез по-систематично събиране на данни въз основа на доклади на доброволци, като се използват надеждни канали, при които анонимността е гарантирана.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/08/2017 00:00
04/10/2017 16:00
06/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 152-314097 Обявление за поръчка 10/08/2017 00:00