Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за услуги по управление на сгради и съоръжения.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
06/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2017
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
1711/C5/D.
Консултантски услуги за услуги по управление на сгради и съоръжения.
Обхватът на настоящата процедура по обществена поръчка е предоставянето на консултантски услуги и експертни консултации в следните области: услуги по управление на жилищното строителство: а) технически и архитектурни консултации по време на различните етапи на проект за жилищно строителство; б) консултации по всички аспекти на управлението на промените; в) консултации по всички аспекти на жилищното строителство и недвижимото имущество и услуги по управление на поръчки: — услуги по поддръжка на сгради, — услуги по управление на съоръжения, — услуги по управление на проект за подкрепа при управлението на строителни и жилищни проекти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/07/2017 00:00
25/08/2017 23:59
29/08/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 144-296305
Поправка
29/07/2017 00:00
2017/S 127-258341
Обявление за поръчка
06/07/2017 00:00