Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10431: N-Lex - поддръжка и развиване на интернет страници
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
29/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
10/07/2013
Статус:
Затворена
Информация
AO 10431
AO 10431: N-Lex - поддръжка и развиване на интернет страници
Обхватът на настоящата покана за участие в търг е поддръжката и развиването на N-Lex и някои свързани услуги като подкрепа за държавите-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/05/2013 00:00
03/07/2013 23:59
10/07/2013 23:59
17/07/2013 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 102-173490
Обявление за поръчка
29/05/2013 00:00