Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10688 Семантични уеб консултации и подкрепа
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
23/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO 10688.
AO 10688 Семантични уеб консултации и подкрепа
Осигуряване на ИТ услуги, свързани със семантични уеб консултации: Основните задачи на бъдещия изпълнител ще бъдат разработване на предложения, технически спецификации и прототипи за подобряване на текущото внедряване и конфигуриране на Cellar и други системи, използващи семантична технология. В допълнение бъдещият изпълнител ще предоставя консултации (концептуални и технически) в областта на семантичната технология, във връзка с дейностите на Службата за публикации. Освен това се предвижда техническа помощ за изготвянето и провеждането на тест, показващ, че разработените системи отговарят на техническите спецификации, включително изготвянето на протоколи от теста. NB: междувременно семантичната технология се използва в различни системи: Open Data Portal, EuroVoc (производство и разпространение), регистър на метаданни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/08/2017 00:00
N/A
N/A
04/10/2017 23:59
11/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 160-329621 Обявление за поръчка 23/08/2017 00:00