Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Процес по подкрепа между равнопоставени партньори за улесняване на подобреното п...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
06/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.1/SER/2017/0015.
Процес по подкрепа между равнопоставени партньори за улесняване на подобреното прилагане на Рамковата директива за водите и...
Тази поръчка е стартирана, с цел да се улесни доброволен процес между равнопоставени партньори, които да допринесат за напредъка и разработване на планове за управление на речните басейни в целия ЕС. Целта е да се избере изпълнител, който да действа като Секретариат, и да се позволи на заинтересованите държави-членки (MS) да участват в мероприятието на доброволна основа. Целта е да се адаптират вече наличните инструменти, да се стартира покана за заинтересовани органи и експерти в областта на речните басейни и да се извърши процеса по напасване, за да се улеснят технически обмени и мисии. Общата цел е да се предостави допълнителен инструмент за органите в областта на водите, за да споделят съществуващите съмнения или опасения, свързани с водното планиране и разработването на планове за управление на речните басейни, и да се получат мнения и препоръки от експерти. Възможността за обмен на мнения с независими експерти може да осигури възможност за получаване на технически отговори, обмяна на опит и съмнения и придобиване на знания относно използваните методологии в държавите-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/07/2017 00:00
22/08/2017 16:30
24/08/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 127-258351 Обявление за поръчка 06/07/2017 00:00