Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване в подкрепа на оценката на REFIT на Директива 2001/42/ЕО на Европейския...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
06/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.E.1/ETU/2017/0016.
Проучване в подкрепа на оценката на REFIT на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.6.2001 г. относно оценката на...
Общата цел на тази поръчка е да се подпомогне Европейската комисия при оценката на REFIT на Директивата за стратегическа екологична оценка (SEA). Оферентът ще трябва да състави, оцени и синтезира доказателства за извършване на оценката. Проучването ще разгледа оценката въз основа на изследването на следните категории: ефективност, ефикасност, уместност и съгласуваност, както и неговата добавена стойност за ЕС. Като ключов елемент на това проучването, одобреният оферент ще трябва да събере доказателства и да оцени: i) прилагането на цялата Директива SEA във всички държави-членки на ЕС, включително нейната връзка с международните договори; ii) състоянието на изпълнението в различните държави-членки; iii) до каква степен Директива SEA е допринесла за интегрирането на грижите за околната среда в процеса по планиране, изготвяне и приемане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/07/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 127-258353
Обявление за поръчка
06/07/2017 00:00