Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на оборудване/материали за сигурност за 3-те работни места на Европей...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
30/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/10/2017
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EP/DGSAFE/FOUR/2017-009.
Закупуване на оборудване/материали за сигурност за 3-те работни места на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург, Страсбург).
Предметът на поръчката е доставката на материали за безопасност и сигурност за Европейския парламент (наричан по-долу „Парламента“) в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Материалите са предназначени за служителите по безопасността и агентите по сигурността и са необходими за изпълнението на техните задачи и свързаните с тях цели на обучението.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/08/2017 00:00
29/09/2017 23:59
03/10/2017 00:00
06/10/2017 12:00
13/10/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Оборудване и материали за безопасност Съгласно партидата трябва да се предоставят 2 набора от продукти, задължителни и незадължителни материали. Задължителните материали са тези, които възлагащият орган изисква да бъдат предоставени в съответствие с техническите характеристики, описани в приложение I на „Спецификации“ (противопожарно оборудване, лична защита, измервателни инструменти, съхранение, материали за логистика и сигнализация, инструменти, материали за обучение по оказване на първа помощ и други). Незадължителните материали са тези, чиито спецификации не са определени в тръжните документи, но попадат в категорията на партидата. Те ще бъдат поръчвани от каталог на изпълнителя. За информация, незадължителните материали, които трябва да бъда включени в каталога, ще бъдат: брадва, лопата за сняг, метла, подвижна стълба, електрически генератор, портативни проектори, осветление 24 V за използване във влажна среда, шкафове за сигурност или съхранение, жилетки с висока видимост, различни цветове и персонализирани отпечатъци, консумативи за комплект за първа помощ, консумативи за комплект за гримиране за обучения за оказване на първа помощ и други оборудване и материали за безопасност.
Партида 2 Оборудване и материали за сигурност Съгласно партидата трябва да се предоставят 2 набора от продукти, задължителни и незадължителни материали. Задължителните материали са тези, които възлагащият орган изисква да бъдат предоставени в съответствие с техническите характеристики, описани в приложение I на „Спецификации“ (пломби, огледала за инспекции, радиослушалки, защитно и тренировъчно облекло за бойни спортове, факел, инструменти и други). Незадължителните материали са тези, чиито спецификации не са определени в тръжните документи, но попадат в категорията на партидата. Те ще бъдат поръчвани от каталог на изпълнителя. За информация, незадължителните материали, които трябва да бъда включени в каталога, ще бъдат: чанти с цип, ръчни детектори за метал, материали за бойни спортове и други оборудване и материали за сигурност.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 165-339180 Обявление за поръчка 30/08/2017 00:00