Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ENTR/F2 – Проучване за оценка на въздействието на евентуално законодателство за ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
25/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
19/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
284/PP/ENT/IMA/13/1112419
ENTR/F2 – Проучване за оценка на въздействието на евентуално законодателство за увеличаването на прозрачността относно...
В съобщението относно втория преглед на нормативната уредба относно наноматериалите, прието на 3.10.2012 г. се казва,че „Комисията ще започне оценка на въздействието, за да набележи и разработи най-адекватните начини за повишаване на прозрачността и осигуряване на нормативен надзор, в това число задълбочен анализ на необходимостта от събирането на данни за тази цел. Анализът ще обхване наноматериалите, които понастоящем не попадат в обхвата на действащите уведомителни, регистрационни и разрешителни режими“. По-специално, Комисията ще прецени дали да предложи регистър за наноматериалите и продуктите, съдържащи наноматериали, извън съществуващите задължения по REACH и CLP. Проучването следва да събере съответните данни, необходими за тази оценка на въздействието, по специално разходите и административната тежест на евентуални задължения за регистрация на дружествата, евентуални последици върху тяхната конкурентоспособност и евентуално обезсърчаване на иновациите в Европа, заедно с потенциалните ползи от информацията, създадена за потребителите и политиците, в сравнение със съществуващите източници на информация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/06/2013 00:00
19/08/2013 23:59
19/08/2013 23:59
26/08/2013 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 121-206365 Обявление за поръчка 25/06/2013 00:00