Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
25/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
AGRI-2017-EVAL-03.
Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.
Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/07/2017 00:00
14/09/2017 23:59
25/09/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 140-286832
Обявление за поръчка
25/07/2017 00:00