Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги на помощен отдел в областта на ИКТ.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
08/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
1717/C1/D.
Услуги на помощен отдел в областта на ИКТ.
Европол изисква предоставяне на услуги за подкрепа в областта на ИКТ от първо ниво за вътрешни потребители на Европол от 1.6.2018 г. Европол очаква периодът на обучение да стартира 3 месеца преди това (1.3.2018 г.), за да се гарантира плавно предаване. Услугите на помощен отдел в областта на ИКТ ще се състоят от помощен отдел за входящи електронни писма и телефонни разговори и бюро по посрещане за специална помощ при въвеждането за вътрешни потребители на Европол. Това е първата точка на контакт за всички инциденти и заявки за услуги, свързани с ИКТ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/08/2017 00:00
19/09/2017 23:59
21/09/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 168-344852
Поправка
02/09/2017 00:00
2017/S 150-309643
Обявление за поръчка
08/08/2017 00:00