Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на въпросите, свързани с приложимостта, по отношение на прилагането на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
11/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Проучване на въпросите, свързани с приложимостта, по отношение на прилагането на приложение VIII на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на...
Целите на това проучване са i) да се анализира приложимостта на някои разпоредби на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Регламент (ЕС) № 2017/542 на Комисията относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер, наричан по-нататък „приложение VIII“) във връзка с някои промишлености със сложни материали и вериги на доставки; и ii) да се проучат и предложат възможности за решаване на въпросите, свързани с приложимостта, повдигнати от някои заинтересовани страни, ако бъдат потвърдени, без загуба на необходимата информация за определените органи/центрове по токсикология, за да изпълняват задълженията си в съответствие с член 45 от Регламента CLP.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
11/08/2017 00:00
N/A
N/A
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 153-316351 Обявление за поръчка 11/08/2017 00:00