Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на изследователски проучвания по партида 1: доверие в институциите ...
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
18/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
170702/170703/4393.
Предоставяне на изследователски проучвания по партида 1: доверие в институциите през 21-и век и партида 2: социално сближаване и...
Eurofound търси доставчици на услуги, които да извършат проучване и изготвяне на доклади за 2 партиди: — партида 1 – доверие в институциите през 21-и век, — партида 2 – социално сближаване и благосъстояние в Европа, чрез анализ на набора от данни от 4-то Европейско проучване за качеството на живот (EQLS – 2016 г.), от предходните EQLS проучвания (2003, 2007 и 2011 г.) и от други източници. Моля, направете справка с част Б от документите за обществена поръчка: тръжните спецификации за подробности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/07/2017 00:00
01/09/2017 17:00
08/09/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1: доверие в институциите през 21-и вeк
Предоставяне на изследователско проучване относно доверието в институциите през 21-и век. Моля, направете справка с част Б от документите за обществена поръчка: тръжните спецификации за подробности.
Партида 2
Партида 2: социално сближаване и благосъстояние в Европа
Предоставяне на изследователско проучване относно социалното сближаване и благосъстоянието в Европа. Моля, направете справка с част Б от документите за обществена поръчка: тръжните спецификации за подробности.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 135-275919
Обявление за поръчка
18/07/2017 00:00