Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ин витро протеинова смилаемост.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
26/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/GMO/2017/01.
Ин витро протеинова смилаемост.
Настоящата обществена поръчка има за цел възлагане на външен изпълнител на изготвяне на протоколи и на експериментални данни за подобряване на класическите тестове за ин витро протеиновото разграждане, следвайки принципите, описани в допълнителния ръководен документ (от 2017 г.) на екипа по ГМО към ЕОБХ и свързаното приложение Б. Тези данни ще се използват от екипа по ГМО към ЕОБХ за обсъждане на добавената стойност за оценката на алергенността на предлаганите ревизии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/07/2017 00:00
04/10/2017 23:59
N/A
12/10/2017 14:30
13/10/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 168-344853 Поправка 02/09/2017 00:00
2017/S 141-289049 Обявление за поръчка 26/07/2017 00:00