Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и ремонт на технически инсталации в JRC Карлсруе.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
22/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/KRU/2017/G.1/0076/RC.
Поддръжка и ремонт на технически инсталации в JRC Карлсруе.
JRC Карлсруе планира да бъдат изпълнени следните дейности по рамков договор: — дейности по поддръжка, модернизиране и ремонт на инфраструктурните технически инсталации, главно вентилационните, климатичните, отоплителните инсталации, инсталациите за повторно охлаждане и инсталациите за пречистване на азот, свързване на изолирани работни кутии до смукателни вентилатори или екстрактори на азот, монтиране на линии за газ в лаборатории и в горещи камери, — инсталационни дейности, основно включващи приспособяването на научни и технически уреди в изолирани работни кутии, лаборатории и горещи камери, — управление, функциониране и поддръжка на станциите за събиране на отпадни води и контролната зала за отоплението.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
22/07/2017 00:00
04/12/2017 23:59
01/09/2017 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 155-321204
Поправка
16/08/2017 00:00
2017/S 139-284577
Обявление за поръчка
22/07/2017 00:00