Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на сканиращ електронен микроскоп, който да бъде използван за анализ на ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
19/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
22/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
Доставка на сканиращ електронен микроскоп, който да бъде използван за анализ на ядрен материал.
JRC Карлсруе планира да закупи сканиращ електронен микроскоп в подкрепа на текущите проучвания на безопасността на ядрени горива и материали. С цел ефективно характеризиране на силно хетерогенни материали, като например отработено ядрено гориво по отношение на химични, механични, физични и термични свойства, е необходимо да се характеризират определени фази и/или региони, формирани по време на облъчване. Концепцията на сканиращия електронен микроскоп (SEM), предвиден тук, ще допринесе значително за разделяне на фазите или регионите от интерес за пряко характеризиране. Това ще подобри оценката на безопасността на различни съединения, използвани или предлагани за приложения като например ядрено гориво или материали. Основните проучвани материали са облъчени горива за настоящи (UO2, MOX) и бъдещи ядрени реактори, различни матрици за изхвърляне на високоактивни ядрени отпадъци и структурни ядрени материали. С помощта на SEM ще се извършва изобразяване, анализ на микроструктурата на материалите и анализ на състава.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
19/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 158-326573 Обявление за поръчка 19/08/2017 00:00