Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана и безопасност в Люксембург.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
20/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
LZ-1390.
Услуги по охрана и безопасност в Люксембург.
Поканата за участие в търг е разделена на 3 партиди, както следва: партида 1: оперативни услуги по охрана и безопасност; партида 2: консултантски услуги, свързани с охраната; партида 3: консултантски услуги, свързани с безопасността. Задачите на доставчика на услуги ще бъдат да подпомогне защитата на членовете на персонала, помещенията, оборудването, познанията и мероприятията на клиента в Люксембург от умишлено и/или случайно причинена вреда чрез извършване на различни оперативни услуги по охрана и безопасност (партида 1), консултантски услуги, свързани с охраната (партида 2), консултантски услуги, свързани с безопасността (партида 3). Даден оферент ще може да кандидатства за партида 1 или за партида 2, или за партида 3, или за партиди 2 и 3. С други думи, оферентът, кандидатстващ за партида 1, не може да кандидатства за партида/и 2 и/или 3 и обратно. Всяка оферта ще бъде оценена поотделно.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
20/07/2017 00:00
08/09/2017 23:59
11/09/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Оперативни услуги по охрана и безопасност Оперативни услуги по охрана и безопасност.
Партида 2 Консултантски услуги, свързани с охраната Консултантски услуги, свързани с охраната.
Партида 3 Консултантски услуги, свързани с безопасността Консултантски услуги, свързани с безопасността.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 137-280402 Обявление за поръчка 20/07/2017 00:00