Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Потенциал за намаляване на емисиите от парникови газове на морския транспорт в р...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
31/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
19/07/2013
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.3/ETU/2013/0015.
Потенциал за намаляване на емисиите от парникови газове на морския транспорт в рамките на ЕС и неговото влияние.
Поръчката трябва да доведе до определяне на пределни разходи за намаляване на емисиите в сектора и на потенциала за намаляване на емисиите от парникови газове „със сигурни резултати“ от морския транспорт до 2030 г. Под „сигурни резултати“ се разбира, че разходите, свързани с намаляването на емисиите, като инвестиционни разходи, оперативни разходи или разходи на въглеродните емисии, остават по-ниски от икономиите, особено икономиите на гориво, генерирани посредством намаляване на емисиите.По-конкретно поръчката трябва да определи рентабилното намаляване на емисиите от парникови газове в сектора, както и общото рентабилно намаляване на емисиите от морския транспорт за справяне с изменението на климата, включително посредством покупка на офсети/квоти от други сектори.Поръчката също трябва да извърши анализ на чувствителността, който подчертава съответните параметри, водещи до изменения на емисиите от парникови газове от морския транспорт. По-специално трябва да бъдат ясно отбелязани въздействията на промените в БВП и неговото географско разпределение, колебанието на цената на горивото и подобряването на дизайна и оперативната енергийна ефективност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/05/2013 00:00
N/A
19/07/2013 16:00
31/07/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 104-177412
Обявление за поръчка
31/05/2013 00:00