Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги на туристически агенции, регистриране на присъствие на ср...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
25/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2017/02.
Предоставяне на услуги на туристически агенции, регистриране на присъствие на срещи и резервиране на автобуси за трансфери на...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се определи един оферент, с голям и доказан опит, който може да предостави на услуги на туристическа агенция на ЕОБХ. Услугите следва да включват също и регистриране на присъствие на срещи и резервиране на автобуси за служителите на ЕОБХ, които заминават на мисии, както и за външни участници на срещи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Вж. документите на обществената поръчка, налични на интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
16/10/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 140-286795
Обявление за поръчка
25/07/2017 00:00