Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценяване на прилагането на правила за значително намаляване на възможности и пр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
01/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
22/07/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.B.2/SER/2013/0016.
Оценяване на прилагането на правила за значително намаляване на възможности и прекратяване (частично) на операциите в рамките...
Целта на тази поръчка е да се подпомогне Комисията в оценяване на това дали, след 2 1-годишни периода на осъществяване на хармонизираните правила за значително намаляване на възможности и (частично) прекратяване на операции, тези правила са били приложени по правилен и съвместим начин в държавите-членки, за да се гарантира равно третиране на всички инсталации по ETS на ЕС. В този смисъл, трябва да се проучи дали всички случаи, в които членове 21–23 на Решението относно хармонизирани правила за разпределение е трябвало да бъдат приложени от държавите-членки, също са били ефективно приложени и обявени пред Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/06/2013 00:00
N/A
22/07/2013 16:00
02/08/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 105-179338
Обявление за поръчка
01/06/2013 00:00