Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за калибриране за аналитични везни.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
10/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2017/F.5/0049/OC.
Рамков договор за услуги за калибриране за аналитични везни.
Целта е да се сключи рамков договор за услуги за калибриране за аналитични везни, които се използват понастоящем в научните лаборатории на JRC Испра.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
10/08/2017 00:00
18/09/2017 23:59
22/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 152-314096
Обявление за поръчка
10/08/2017 00:00