Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дом на европейската история - Поддържане на постоянна изложба и свързани услуги
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
23/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
13/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/8
Дом на европейската история - Поддържане на постоянна изложба и свързани услуги
Поддържане основно на всички експонати, както и ежедневно управление на постоянната изложба и свързани дейности. Целта на услугите по поддържане е да се осигури функционирането на постоянната изложба и на изложбата „Семейна обиколка“, като се гарантира поддържането на всички експонати съгласно високи стандарти и по този начин да се сведат до минимум прекъсванията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/12/2017 00:00
13/02/2018 17:00
22/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 247-516984
Обявление за поръчка
23/12/2017 00:00