Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Прилагане и интерпретиране на батерия за in vitro изпитване за оценка на токсичн...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
03/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Прилагане и интерпретиране на батерия за in vitro изпитване за оценка на токсичността на развиващия се организъм.
Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се ускори разработването и използването на методи за in vitro изпитване, провеждани в съответна човешка клетъчна система, с възможности за ефективно от гледна точка на разходи и време тестване на химикали за потенциала за разрушаване на развитието на нервната система, т.е. прогноза за опасността от развитието на нервната система за човешкото здраве. Тази работа ще се провежда в 2 етапа. Първият етап ще се съсредоточи върху разработването на тестовите системи, генерирането на данни посредством съответните химикали, с цел валидиране, и проектирането и използването на инструменти за анализ на данни. Вторият етап ще включва: разработването на указания за интерпретиране и използване на данните, описания на възможните области на приложение и проучвания на използването на данните в контекста на IATA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 198-406283 Поправка 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Обявление за поръчка 03/08/2017 00:00