Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на архитектурата на бордовото радиокомуникационно оборудване.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
19/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
ERA 2017 31 OP.
Проучване на архитектурата на бордовото радиокомуникационно оборудване.
Основната цел на проучването е да се предоставят информация и заключения относно най-подходящите възможности за концепции за архитектурата на бордовата комуникационна система, които могат да предоставят достатъчна гъвкавост за подпомагане на настоящите и бъдещите потребности на потребителите, да позволят промени, свързани с други радио технологии, радио честоти и приложения по време на жизнения цикъл на системата – в общ план между 2020 и 2040 г. – при ниски разходи за дейностите по надстройка. Следователно трябва да се изследва не само софтуерната, но и хардуерната архитектура. Трябва да се обърне специално внимание на поддръжката на радио приложения, които в момента са задължителни в CCS TSI.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/08/2017 00:00
18/09/2017 12:00
19/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 158-326547
Обявление за поръчка
19/08/2017 00:00