Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощни услуги за извличане на експертни познания.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
04/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AMU/2017/01.
Помощни услуги за извличане на експертни познания.
ЕОБХ идентифицира постоянна нужда от услуги за извличане на експертни познания (EKE) в подкрепа на работата на комисиите и работните групи на ЕОБХ в подготовката/улесняването и/или упражненията по извличане на експертни познания в специфични области на ЕОБХ, като например оценка на химическия риск; оценка на микробиологичния риск; оценка на екологичния риск; храненето на хората, оценка на риска за здравето и благосъстоянието на животните, оценка на риска за растителното здраве.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/08/2017 00:00
16/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 148-305760
Обявление за поръчка
04/08/2017 00:00