Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мрежа на европейския проект за споделяне на знания за улавянето, съхранението и ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
21/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C2/2017-65
Мрежа на европейския проект за споделяне на знания за улавянето, съхранението и използването на въглерод (CCUS)
Секретариатът ще подкрепи изпълнението на пътната карта на европейската промишлена инициатива за улавянето и съхранението на СО{_>2<_} (CCS), стартирана в рамките на SET плана.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/03/2018 00:00
11/05/2018 16:00
14/05/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 056-123135
Обявление за поръчка
21/03/2018 00:00