Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използв...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
11/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2017/F.3/0050/OC.
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използват върху животни – 4 партиди.
Трябва да се предостави набор от методи, които не се използват върху животни, основни и приложни изследвания, отнасящи се до следните заболявания при човека: невродегенеративни заболявания, заболявания на дихателните пътища, сърдечно-съдови заболявания, рак на гърдата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
11/08/2017 00:00
18/09/2017 23:59
20/09/2017 15:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използват върху животни
Изпълнителят трябва да предостави набор от нови модели и методи, които не се използват върху животни, за основни и приложни изследвания, с информация за състоянието на тяхното развитие и приложение в областта на невродегенеративните заболявания.
Партида 2
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използват върху животни, в областта на заболяванията...
Изпълнителят трябва да предостави набор от нови модели и методи, които не се използват върху животни, за основни и приложни изследвания, с информация за състоянието на тяхното развитие и приложение в областта на заболяванията на дихателните пътища.
Партида 3
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използват върху животни, в областта на...
Изпълнителят трябва да предостави набор от нови модели и методи, които не се използват върху животни, за основни и приложни изследвания, с информация за състоянието на тяхното развитие и приложение в областта на сърдечно-съдовите заболявания.
Партида 4
Преглед на използваните методи за биомедицински изследвания, които не се използват върху животни, в областта на рака на гърдата
Изпълнителят трябва да предостави набор от нови модели и методи, които не се използват върху животни, за основни и приложни изследвания, с информация за състоянието на тяхното развитие и приложение в областта на рака на гърдата.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 153-316352
Обявление за поръчка
11/08/2017 00:00