Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стандарти за качество и мониторинг на замърсителите във водите.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
10/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
29/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.1/SER/2017/0020.
Стандарти за качество и мониторинг на замърсителите във водите.
Работата е от техническо естество и изисква експертни познания, свързани с извличането на стандарти за качество на околната среда за замърсителите във водите, мониторинга на химичните вещества във водата чрез пасивно вземане на проби и мониторинг на замърсителите във водите в седимента, включително за анализ на тенденциите. От изпълнителите ще се очаква да съберат информация от научна литература и технически доклади, да се консултират с експерти и да изготвят ясни доклади на английски език, части от които могат да се използват директно в ръководства. Те трябва да бъдат компетентни в анализа на данни, включително в статистическите методи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/08/2017 00:00
29/09/2017 16:00
11/10/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 152-314101
Обявление за поръчка
10/08/2017 00:00