Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механични дейности, необходими за изграждане на 2 пръстеновидни уреда за изчисля...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
09/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
11/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/E1/2017-28-08.
Механични дейности, необходими за изграждане на 2 пръстеновидни уреда за изчисляване на съвпаденията на бързите неутрони.
В съответствие с разпоредбите от глава VII от Договора за Евратом, Европейската комисия използва набор от различни инструменти за проверка на различни видове ядрен материал. Настоящата покана за участие в търг се отнася за част от дейността, която се изисква за изграждане на подобрени версии на 2 малко по-различни детектора за изчисляване на съвпаденията на неутрони за проверка на нови горивни конструкции с нискообогатен уран. Комисията възнамерява да сключи договор за производство и монтиране на механичните части на тези 2 пръстеновидни уреда за изчисляване на съвпаденията на бързите неутрони.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/09/2017 00:00
11/10/2017 23:59
23/10/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 173-353635
Обявление за поръчка
09/09/2017 00:00