Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Краудсорсинг: ефективно ангажиране на общности в оценяването на риска по отношен...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
16/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AMU/2017/02.
Краудсорсинг: ефективно ангажиране на общности в оценяването на риска по отношение на храните и фуражите (проучване на...
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключи пряк договор за изпълнение на пилотни проекти за краудсорсинг в някои от областите на работа на ЕОБХ, определени в проекта OC/EFSA/AMU/2015/03 „Краудсорсинг: ефективно ангажиране на общности в оценяването на риска по отношение на храните и фуражите“, тъй като имат голям потенциал да се възползват от краудсорсинг на съвместни дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/08/2017 00:00
30/11/2017 14:30
01/12/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 198-406282
Поправка
14/10/2017 00:00
2017/S 155-321182
Обявление за поръчка
16/08/2017 00:00