Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инже...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
18/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2017/042/773.
Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото...
Целта на тази поръчка е да се осигури техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция) в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/08/2017 00:00
16/10/2017 17:30
20/10/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото...
Осигуряване на техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция) в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване, основно обхващащо сградите, които са заети или управлявани от Европейската комисия в Брюксел, но също така и тези на други институции на ЕС, с които Комисията е сключила споразумение за ниво на услугите; те могат да бъдат на всяко друго местоположение на територията на ЕС.
Партида 2
Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото...
Осигуряване на техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване, основно обхващащо сградите на Европейската комисия в Карлсруе (Германия), които са заети от Съвместния изследователски център (JRC) и са предмет на регулаторната рамка за ядрена безопасност.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 157-324693
Обявление за поръчка
18/08/2017 00:00