Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по трудова медицина, медицинска радиационна защита, карди...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
18/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
22/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2017/048
Предоставяне на услуги по трудова медицина, медицинска радиационна защита, кардиология и услуги по клиничен анализ за...
Целта на поръчката е да се осигурят за Съвместния изследователски център в Карлсруе (Германия) рамкови договори за 3-те обособени позиции, определени по-долу:— обособена позиция 1: предоставяне на услуги по трудова медицина и медицинска радиационна защита,— обособена позиция 2: предоставяне на кардиологични услуги,— обособена позиция 3: предоставяне на услуги за клинични анализи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/09/2018 00:00
22/10/2018 23:59
29/10/2018 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на услуги по трудова медицина и медицинска радиационна защита (Ermächtigte Arzt)
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Партида 2
Предоставяне на кардиологични услуги
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Партида 3
Предоставяне на услуги за извършването на клинични анализи
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 179-404499
Обявление за поръчка
18/09/2018 00:00