Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стандартни проучвания на Евробарометър – PO/2017-11/A2.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
02/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
PO/2017-11/A2.
Стандартни проучвания на Евробарометър – PO/2017-11/A2.
Рамковият договор ще позволи на възлагащите органи да поръчат стандартни или специални проучвания на Евробарометър в държавите-членки и държавите кандидатки, както и ad hoc проучвания в държавите-членки на ЕС и други държави или територии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/09/2017 00:00
06/11/2017 16:00
13/11/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 168-344872
Обявление за поръчка
02/09/2017 00:00