Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ за подкрепа на прилагането на практика на член 8, букви а), б) и в) на Ди...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
13/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2017-209-2.
Анализ за подкрепа на прилагането на практика на член 8, букви а), б) и в) на Директива 2014/87/Евратом на Съвета.
Настоящият проект е част от дейностите на Комисията за подкрепа за държавите-членки на ЕС, компетентните регулаторни органи и получателите на лицензи за ефективното прилагане на член 8, букви а), б) и в) на Директива 2014/87/Евратом на Съвета чрез улесняване на споделянето на опит и за насърчаване на по-последователно и амбициозно прилагане на тези разпоредби на равнище ЕС. За тази Комисията вече работи с държавите-членки и компетентните регулаторни органи (по-специално чрез Ensreg), за да обсъди националните подходи и да определи по-нататъшната работа за подкрепа за по-голямо сближаване при изпълнението на целта за ядрена безопасност. Този проект допълва дейностите с Ensreg и има за цел да информира за и да идентифицира бъдещите области на работа и приоритетите на Европейската комисия в този контекст.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 175-357697
Обявление за поръчка
13/09/2017 00:00