Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на държавите-членки в прилагането на ръководства за прогнози относно...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
06/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.A.3/SER/2013/0018.
Подпомагане на държавите-членки в прилагането на ръководства за прогнози относно парникови газове.
Този проект има за цел осигуряване на подкрепа за създаване на възможности и техническа помощ за редица държави-членки, за да им помогне да се подготвят за представянето на техните прогнози относно парниковите газове през 2015 г. в рамките на Регламента за механизъм за мониторинг. Целта е да се подпомогнат държавите-членки във връзка с непрекъснато наблюдаваните трудностите, като се дава приоритет на, но без да се ограничава само до: разграничаване на секторите в схемата за търговия с емисии (ETS) и онези извън нея и правилното им отразяване в прогнозите, определяне на политики и мерки в секторите, обхванати от Решението за разпределяне на усилията, анализ на ключови категории и боравене с ключови категории, установяване, развитие и подобряване на техните национални системи за изготвяне на прогнози.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/06/2013 00:00
N/A
31/07/2013 16:00
14/08/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 108-183904
Обявление за поръчка
06/06/2013 00:00