Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по кетъринг и бърза закуска за Агенцията за железопътен транспорт на Евро...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
31/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
ERA 2017 39 OP.
Услуги по кетъринг и бърза закуска за Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги по кетъринг и бърза закуска по време на работни срещи, семинари и/или конференции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2017 00:00
05/12/2017 11:00
05/12/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 209-432013
Обявление за поръчка
31/10/2017 00:00