Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и поддръжка на преносими системи за измерване на емисиите.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
08/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2017/C.4/0040/OC.
Доставка и поддръжка на преносими системи за измерване на емисиите.
Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия участва в регулаторни разработки по отношение на емисиите на лекотоварни (LDV) и тежкотоварни превозни средства (HDV). Лабораторията за превозни средства и емисии (VELA) на отдел „Устойчив транспорт“ (STU) трябва да увеличи възможностите си за изпитване и планира да сключи договор за доставка на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) както за газообразни, така и за PN емисии от лекотоварни, среднотоварни (миниванове) и тежкотоварни превозни средства, задвижвани с бензин, дизел, компресиран природен газ (CNG) и/или оборудвани с хибридни задвижващи системи.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/09/2017 00:00
31/10/2017 00:00
03/11/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 188-384354
Поправка
30/09/2017 00:00
2017/S 172-351643
Обявление за поръчка
08/09/2017 00:00