Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставянето на реални данни от емисии при шофиран...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
27/02/2018
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2017/C.4/0044/OC
Рамков договор за услуги за предоставянето на реални данни от емисии при шофиране
Целта на този договор е предоставяне на реални данни от емисии при шофиране на лекотоварни автомобили, измерени с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) в съответствие с изискванията на Регламент 2017/1151 за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2008 относно емисиите от лекотоварни пътнически и търговски автомобили (Euro 6) или измерени по начини и с протоколи, несъответстващи напълно на изискванията на Регламент 2017/1151 („незаконодателен протокол“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Цена
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/12/2017 00:00
27/02/2018 12:00
01/03/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 033-071102
Поправка
16/02/2018 00:00
2018/S 025-052303
Поправка
06/02/2018 00:00
2017/S 250-526304
Обявление за поръчка
30/12/2017 00:00