Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на местно контролно тестване на уменията в MS Word®, MS Excel® и MS...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
13/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
EPSO/PR/2016/076
Предоставяне на местно контролно тестване на уменията в MS Word®, MS Excel® и MS Powerpoint®, което ще се използва за открити...
В рамките на процедурите по подбор, организирани от EPSO, и за да бъдат тествани кандидатите във връзка с тяхната грамотност в MS Word®, MS Excel® и MS Powerpoint®, основно в AST-SC конкурси (еквивалент на помощен секретарски персонал), предметът на рамковия договор е да: — осигури база данни с фиксирани, калибрирани MCQ тестови формуляри с ясно определени и еквивалентни нива на трудност на езиците от съответната обособена позиция, включително психометричен съвет и консултация, както и статистически анализ на изпълнението на теста, — осигури интернет базирана платформа за тестове, която EPSO ще използва за тестване на кандидати, основно в своите помещения.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
13/12/2017 00:00
14/05/2018 23:59
22/01/2018 23:59
N/A
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 английски (EN), френски (FR) и немски (DE) Mоля, направете справка с интернет страницата, посочена в точка I.3.
Партида 2 италиански (IT), испански (ES), холандски (NL), полски (PL), португалски (PT), гръцки (EL) и румънски (RO). Mоля, направете справка с интернет страницата, посочена в точка I.3.
Партида 3 български (BG), хърватски (HR), чешки (CZ), датски (DA), естонски (ET), финландски (FI), унгарски (HU), ирландски (GA), латвийски (LV), литовски (LT),... Mоля, направете справка с интернет страницата, посочена в точка I.3.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 239-495289 Обявление за поръчка 13/12/2017 00:00