Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ръководител на строителен проект (CPM) за проекта за новата сграда на Европейска...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
18/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
LZ-1420.
Ръководител на строителен проект (CPM) за проекта за новата сграда на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Люксембург-Кирхберг.
Заданието на ръководителя на строителния проект (CPM) е в рамките на изграждането на нова административна сграда на Европейската инвестиционна банка в Люксембург-Кирхберг. CPM ще отговаря за управлението на проекта за новата сграда, така че проектът на сградата и строителните работи да се извършват в съответствие с целите на ЕИБ за качество, разходи и краен срок. Заданието включва общо управление на проекта, технически преглед и надзор на обекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
18/10/2017 00:00
08/12/2017 23:59
11/12/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 200-410764
Обявление за поръчка
18/10/2017 00:00