Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по подкрепа във връзка с провеждането и организирането на...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
29/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
BER/COMM/DG/AWD/2017/229
Предоставяне на услуги по подкрепа във връзка с провеждането и организирането на еднодневни младежки форуми в регионалните...
Информационното бюро на Европейския парламент в Германия организира мероприятия, които дават възможност на германските членове на ЕП и на учениците да обсъждат открито тематичните въпроси на Европейския съюз. Младежките форуми имат за цел информиране на учениците в цяла Германия (от 10-ти клас нагоре) за работата и отговорностите на Европейския съюз и Европейския парламент. Чрез активното сътрудничество учениците ще научат как се изготвят закони и какви стъпки са необходими, преди да бъде приет даден закон. Младежките форуми ще се провеждат съвместно със съответния регионален парламент, в неговите помещения. Поръчката включва създаване, организиране и провеждане на младежките форуми в сътрудничество с регионалните парламенти. Това ще включва придобиване на необходимото пространство, издаване на покани, осигуряване на техническо оборудване и кетъринг, както и надзор на мероприятието на място.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/09/2017 00:00
03/11/2017 12:00
09/11/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 187-381990
Обявление за поръчка
29/09/2017 00:00