Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на външни служители, услуги и продукти в подкрепа на услугите за ИТ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
04/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
OP-1438.
Предоставяне на външни служители, услуги и продукти в подкрепа на услугите за ИТ сигурност в Групата на ЕИБ.
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се възложи едно рамково споразумение на одобрен оферент за предоставяне на външни служители, услуги и продукти в подкрепа на услугите за ИТ сигурност в Групата на ЕИБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/10/2017 00:00
05/12/2017 23:59
08/12/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 219-454614
Поправка
15/11/2017 00:00
2017/S 190-388243
Обявление за поръчка
04/10/2017 00:00