Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обсерватория в Китай: мониторинг и докладване относно ключови икономически разра...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
07/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
TRADE2017/C1/C10.
Обсерватория в Китай: мониторинг и докладване относно ключови икономически разработки в Китай и икономическата политика на...
Осигуряване на редовен мониторинг и отчитане на ключовите макроикономически разработки, износ и внос в Китай и тенденции в чуждестранните инвестиции в държавата и чужбина; разработване и поддръжка на база данни за чуждестранни инвестиции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/10/2017 00:00
20/11/2017 15:00
21/11/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 031-066853 Поправка 14/02/2018 00:00
2018/S 028-060076 Поправка 09/02/2018 00:00
2017/S 193-395177 Обявление за поръчка 07/10/2017 00:00