Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на програма за обучение на националните съдии в областта на конкуре...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Competition (COMP)
Дата на публикация в TED:
03/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMP/2017/015.
Предоставяне на програма за обучение на националните съдии в областта на конкурентното право в ЕС.
Предметът на поръчката е да се разработят, управляват и предложат основни програми за обучение за целевите съдии по най-подходящия начин, съобразени с потребностите и структурите на предварително избрани различни държави-членки на ЕС. Общата цел е да се обучи целевата група съдии и съдебен персонал в областта на европейското конкурентно прави и държавната помощ. Целта е да се насърчи съгласуваното и последователно прилагане на конкурентното право и държавната помощ на ЕС от националните съдилища.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/11/2017 00:00
08/12/2017 23:59
15/12/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 211-437402
Обявление за поръчка
03/11/2017 00:00